חנוכה - חנו ב כ"ה

בברכות ההודאה שבתפילות העמידה ובברכת המזון אנו אומרים ב"על הניסים": מסרת גיבורים … ולעמך ישראל עשית תשועה … ופורקן כהיום הזה ואחר כן באו בניך לדביר ביתך …והדליקו נרות בחצרות קדשך …

א. לכאורה כל ארבעת המילים "כהיום הזה ואחר כן " הן מיותרות.

ב. "כהיום" היא צורה נדירה בתנ"ך ג. הצירוף "כהיום הזה" מופיע רק שש פעמים בכל התנ"ך! - ד. כהיום. מהי בעצם משמעות מילה זו? ה. הזה. לאיזה יום הכוונה? ו. ואחר כן אחר מה? ומתי? למחרת היום? או אולי באותו היום אך מאוחר יותר?

 

לתשובות ולמאמר המלא לחץ כאן